Demans’ta Erken Teşhis Önemli

Demans’ta Erken Teşhis Önemli

Demans ( Unutkanlık-  bunama) , bir semptomdur (belirtidir) , bir hastalığın adı değildir. Bir çok hastalık ve durumda gözükür.

  • Alzheimer hastalığı ve diğer  dejeneratif (yıkıcı) ilerleyici hastalıklardaki demans (bunama)
  • Beyin damar hastalıkları sonucu oluşan demanslar ( bunamalar) ( Vasküler Demans)
  • Hafif Bilişsel Bozukluklarda görülen Demanslar
  • Senil Demanslar ( İleri yaşlardaki bunamalar) Demans bellek  ve benzeri  zihinsel yeteneklerin bozukluğudur.  Doktor muayenesi ve nöropsikiyatrik testler , demansın varlığını ve hangi tip demans olduğunu bize gösterir.
En sık demans görülen hastalık, alzheimerdır. Alzheimer hastalığının demans dışında da belirtileri vardır.

Dr. Hulusi KOCATÜRK

Ada Yaşam Merkezi